Real and Unreal

Collection by Hui Long

Dit onderzoeksproject duikt in het complexe landschap van de Chinese film en televisie en onderzoekt recente trends in de opkomst van vrouwgerichte thema's in deze media. Door middel van enquêtes en interviews met publiek en scenarioschrijvers wilden de onderzoekers inzicht krijgen in de beweegredenen achter deze trend en de vele gevolgen ervan voor de samenleving.

De bevindingen suggereren dat de toename van vrouwelijke vertegenwoordiging in Chinese film en televisie een positieve stap is in de richting van erkenning en waardering van de aanwezigheid en economische macht van vrouwen.

De studie wijst echter ook op het risico dat kijkers geobsedeerd raken door stereotype beelden van vrouwen die door de media worden gepresenteerd, zonder zich te realiseren op welke manieren de media hun percepties en overtuigingen beïnvloeden.

Het project biedt een verhelderend onderzoek naar de rol van de media bij de vorming van culturele normen en waarden, en benadrukt de noodzaak om het bewustzijn te vergroten en kritisch om te gaan met de inhoud die we consumeren.

Met deze studie levert Hui Long een inzichtelijke kritiek op de huidige staat van film en televisie in China en nodigt ons uit om na te denken over hoe deze media kunnen worden gebruikt om sociale normen en verwachtingen uit te dagen en te veranderen.