I Live in Another World

Collection by Hui Long

Het kunstwerk dat ze heeft gemaakt is een krachtige en diep persoonlijke verkenning van de impact van Body Dysmorphic Disorder (BDD) en de rol van maatschappelijke druk en de media in het in stand houden en verergeren van de aandoening.

Door middel van een serie van acht gelaagde beelden schetst de kunstenaar zijn of haar reis van een plek van diepe ontreddering naar een gevoel van wedergeboorte en vernieuwing.
Elk van de acht beelden vertegenwoordigt een andere gemoedstoestand en legt de rauwe emoties en psychologische toestanden vast die gepaard gaan met BDD.

De gelaagdheid van deze beelden spreekt tot de complexe wisselwerking tussen vroegere en huidige ervaringen en de manier waarop vroegere trauma's iemands huidige gemoedstoestand kunnen blijven vormen en definiëren.

Het gebruik van felle en levendige kleuren verhoogt de emotionele intensiteit van het werk en onderstreept het diepgevoelde verlangen van de kunstenaar om zijn BDD te confronteren en te overwinnen.

Door middel van deze serie beelden nodigt de kunstenaar de kijker uit om te delen in hun reis naar genezing en zelfacceptatie, en om na te denken over de bredere maatschappelijke krachten die bijdragen aan het voortbestaan van BDD en andere psychische problemen.